aktualita arrow bulb calendar comment comment_forum dummy facebook galerie hamburger lock more plus pricetag rss search sidebartoggle time gplus rozhovor test twitter linkedin video warning

Lékař nesmí prodávat léky, a už vůbec ne v ordinaci

Autor: Isifa.cz
3. 9. 2014

Lékař smí poskytnout pacientovi lék přímo v ordinaci pouze v přesně daných případech. Stejně tak pro lékárníky platí pravidla, kdy mohou léky předepsané lékařem zaměnit za jiné.

Pokud vám lékař prodává léky, je něco špatně. Jaká jsou pravidla pro poskytování léčiv, co platí pro lékaře a lékárníky, objasňuje Tom Philipp, náměstek pro zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví.

Může lékař prodat pacientovi lék přímo v ordinaci?

Lékař nemůže v žádném případě léčivé přípravky prodávat a už vůbec ne ve své ordinaci. Tento zákaz je zřejmý z § 82 zákona o léčivech, který taxativně vymezuje, které osoby jsou oprávněny vydávat léčivé přípravky, respektive prodávat tzv. vyhrazené léčivé přípravky. Těmi jsou takové léčivé přípravky, o nichž bylo rozhodnuto, že je lze prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Mezi vyhrazené humánní léčivé přípravky lze zařadit například léčivé čaje a směsi, multivitaminy nebo léčivé přípravky k odvykání kouření obsahující nikotin.

Pokud však zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a jeho výdej není možný vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče, může ošetřující lékař pacienta tímto léčivým přípravkem vybavit. K tomuto účelu lze poskytnout pouze léčivý přípravek, který je v obalu, jehož celistvost nebyla narušena, nebo v tuhých nebo polotuhých dělených lékových formách; takový léčivý přípravek se poskytne v dobře uzavřeném obalu, na němž se uvede název léčivého přípravku včetně síly a způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání.

Může lékař předepsat lék, který není v ČR registrován?

Ano, může, avšak opět za současného splnění určitých podmínek, které jsou uvedeny v zákoně o léčivech.

Těmito podmínkami jsou:
  • účel, kterým je poskytnutí optimálních zdravotních služeb ošetřujícím lékařem;
  • léčivý přípravek, odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, není distribuován nebo není v oběhu v České republice;
  • tento léčivý přípravek musí být registrovaný v jiném členském státě Evropské unie anebo se jedná o léčivý přípravek pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv;
  • takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky;
  • nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organizmus.

Smí lékárník zaměnit lékařem předepsaný lék za jiný?

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek. Ovšem pouze v případě, že pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Léčivý přípravek také musí obsahovat stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem.

Nevyznačí-li předepisující lékař, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku, může lékárník při splnění zákonných podmínek vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek.

Zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí a záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem.

Záměna předepsaného léku

Lékárník může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný tj. vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek, avšak pouze za současného splnění následujících podmínek:

  1. v lékárně není k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné;
  2. pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti;
  3. léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem;
  4. předepisující lékař nevyznačí na receptu, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku;

Pokud by se jednalo o záměnu za léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě, ta je rovněž možná pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, a dále, že záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem. Ve všech případech musí lékárník provedenou záměnu vyznačit na receptu, včetně uvedení dávkování.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
a lékař pro léčebnou péči v Thomayerově nemocnici 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Lupa.cz: UX přestává pro firmy být magie

UX přestává pro firmy být magie

Vitalia.cz: Drahé i levné. Tyhle potraviny nosili na charitu

Drahé i levné. Tyhle potraviny nosili na charitu

Vitalia.cz: 4 pravidla pro návštěvu čerta

4 pravidla pro návštěvu čerta

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Alza.cz má StreetShop. Mall.cz více výdejních míst

Alza.cz má StreetShop. Mall.cz více výdejních míst

Vitalia.cz: Zeleninové jogurty prý budou hit

Zeleninové jogurty prý budou hit

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Podnikatel.cz: Předsudky v byznysu? Položí vás

Předsudky v byznysu? Položí vás

Vitalia.cz: Tesco: Chudá rodina si koupí levné polské kuře

Tesco: Chudá rodina si koupí levné polské kuře

120na80.cz: Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Lupa.cz: Seznam mění vedení. Pavel Zima v čele končí

Seznam mění vedení. Pavel Zima v čele končí

Vitalia.cz: Mondelez stahuje rizikovou čokoládu Milka

Mondelez stahuje rizikovou čokoládu Milka

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

120na80.cz: Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Vitalia.cz: Co pomáhá dítěti při zácpě?

Co pomáhá dítěti při zácpě?

Vitalia.cz: Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

Podnikatel.cz: Dárky v podnikání. Jak je uplatnit v daních?

Dárky v podnikání. Jak je uplatnit v daních?

Lupa.cz: Google měl výpadek, nejel Gmail ani YouTube

Google měl výpadek, nejel Gmail ani YouTube